A-
ms Malay en English
faq hubungi kami aduan dan maklumbalas peta laman

Pencapaian Piagam Pelanggan

 

 

PIAGAM PELANGGAN PTJT

** Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Tanah & Jajahan Tumpat ini adalah berdasarkan bulan Julai 2019 - Disember 2019**

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti. Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1

Urusan Pengesahan Dalam Jawatan

1 hari

 

100%

2

Urusan Permohonan-Permohonan

  • Penyediaan Permohonan Cuti Separuh /Tanpa Gaji
  • Penyediaan Permohonan Ke Luar Negara/Cuti Haji
  • Penyediaan Permohonan Kenaikan Pangkat
  • Penyediaan Perakuan Tanggung Kerja
  • Penyediaan Permohonan Pencen ( Dari Tarikh Terima Permohonan Perakuan

2 Hari

2 Hari

2 Hari

2 Hari

7 Hari

 

100%

3

Urusan Kes-Kes Tatatertib ( Selepas Tarikh Mesyuarat Panel Penasihat Tatatertib Jabatan)

7 hari

100%

4

Proses Kelulusan Lesen Permit  Hiburan

2 hari

100%

5

Laporan Aduan Awam

3 hari

100%

6.

Proses Pembelian Inventori Dan Harta Modal

7 hari

100%

    7.  

Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan  Dan Inden Kerja Yang Telah Lengkap

 3 hari

 

100%

    8.  

Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan

 3 hari

 

100%

   

   9.

 Penyediaan Pembayaran Emolumen  5 hari

 100%

    10.  

Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi

(Selepas Akhir Bulan Berkenaan)

 5 hari

 

100%

    11.  

Penyediaan Permohonan Elaun Perjalanan Dan Elaun Lebih Masa

 5 hari

 

100%

    12.

 

Penyediaan Pembayaran Elaun Penghulu Jajahan

 

 3 hari

 

98%

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti.Pembangunan secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :- 

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu. 
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PECAPAIAN

1

Pendaftaran kontraktor

15 Minit

100%

2

Tender sebut harga

2 Minggu

100%

3

Proses Bilangan tuntutan

2 Minggu

100%

4

Tabung Serambi Mekah

8 Minggu

100%

 

BAHAGIAN TANAH

UNIT PELUPUSAN TANAH

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti.Pelupusan Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam

Bagi maksud ini kami bersedia :- 

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu. 
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1

Permohonan Milik Tanah

6 Bulan

100%

2

Pendaftaran Permohonan Milik Tanah

20 - 30 Minit

100%

3

Penyediaan Kertas Untuk Pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) Permohonan Milik Tanah sehingga keputusan di keluarkan

3 Bulan

100%

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti Pembagunan Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam 

Bagi maksud ini kami bersedia :- 

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu. 

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PECAPAIAN

1.

Tukar Syarat Tanah Pertanian 
- Bangunan Dan Perusahaan

2 - 3 Bulan 
4 - 5 Bulan

100%
100%

2.

Pecah Sempadan / Bahagian / Cantuman Sehingga kelulusan MMK

7-8 Bulan

100%

3.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek 120 KTN

4 - 6 Bulan

100%

4.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah di bawah Sek. 13A Enakmen Rizab Melayu 1930

 6 Bulan

98%

5.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938

 6 Bulan

98%

6.

Gantian Geran Hilang / Rosak

3 Bulan

100%

7.

Permohonan Melanjutkan Tempoh  Pegangan Baru Tanah di bawah Seksyen 46(d)  KTN

6 Bulan

100%

8.

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

45 Minit

100%

9.

Bayaran Royalti Batu Batan

15 Minit

100%

10.

Lesen Menduduki Sementara (TOL)

 6 Bulan

100%

11.

Memperbaharui Lesen menduduki Sementara (TOL) 
- Memperbaharui Lesen Menduduki Sementara 
selepas 3 tahun

1 Jam 

6 Minggu

100%

100%

12.

Pendaftaran Caveat, Persendirian Lien, Pendaftar

30 Minit

100%

13.

Pembatalan Caveat 
- Caveat Persendirian
- Caveat Lien 
- Caveat Pendaftar


2-3 Bulan
1 Jam
1 Jam


100%
100%

100%

14.

Permohonan Hak Lalu Lalang (ROW)

6 Bulan

100%

15.

Penwartaan Tanah Untuk Tujuan Awam

3 Bulan

100%

16.

Pengambilan Balik Tanah

8 - 10 Bulan

100%

 

 

UNIT PENDAFTARAN

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti. Urusan Pendaftaran Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PECAPAIAN

1.

Permohonan pendaftaran Pindahmilik / Gadaian / Melepas Gadaian (bagi 1 hakmilik)

1 Hari

98.86%

2.

Permohonan sijil Carian Rasmi, Carian Rasmi untuk Kegunaan Rasmi, Carian Persendirian (bagi 1 hakmilik)

15 Minit

100%

3.

Permohonan membeli Cabutan Hakmilik (bagi 1 hakmilik)

15 Minit

100%

4.

Pendaftaran Hakmilik bagi permohonan milik tanah (bagi 1 hakmilik)

2 minggu

98%

5.

Pendaftaran Hakmilik bagi permohonan pecah bahagian / sempadan (bagi 1 hakmilik)

3 Minggu

85%

6.

Pendaftaran Pesaka

2 minggu

100%

7.

Pendaftaran Kaveat Persendirian, Kaveat Lien, Kaveat Pendaftar

30 Minit

95%

8.

Permohonan mendapatkan Salinan Sah Hakmilik (bagi 1 hakmilik)

30 Minit

100%

9.

permohonan mendapatkan salinan sah hak milik    ( bagi 1 hak milik

30 minit

100%

10.

Pendaftaran pembetulan kesilapan Nama, Nombor Kad Pengenalan pada Dokumen di Bawah Seksyen 380 KTN

2 Hari

97%

 

UNIT HASIL

Kami bersedia menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan unit ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.

1. Menjanjikan perkhidmatan yang berkualiti dan efisyen.
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PECAPAIAN

1.

Menerima pembayaran bil-bil cukai tanah (sekiranya dokumen-dokumen berkaitan lengkap)

1-3 Minit

100%

2.

Permohonan mendapatkan salinan resit

1-2 Minit

100%

3.

Semakan bil cukai tanah

1-2 Minit

100%

4.

Menyelesaikan sebarang pertanyaan berkaitan cukai tanah

5-10 Minit

100%

5.

Menerima pelbagai jenis bayaran tanah serta ansuran
rumah murah

1-3 Minit

100%

6.

Menerima bayaran bil-bil cukai melalui pos ( dengan syarat dokumen lengkap )

1-3 Minit

100%

DEPOSIT 1

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PECAPAIAN

1.

Menyediakan Perintah Pemindahan

1-2 minggu

100%

 

UNIT PESAKA KECIL

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti. Unit Pesaka Kecil secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PECAPAIAN

1.

Permohonan tuntutan Pesaka Kecil dari tarikh permohonan diterima

6 Bulan

100%

 

UNIT TEKNIKAL / KHIDMAT UKUR

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti. Unit Teknikal / Khidmat Ukur secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PECAPAIAN

1

Urusan Pembelian Pelan Tanah

10 Minit

100%

2

Membuat Tafsiran Harga Tanah

5 Minit

100%

3

Semakan Pelan (Agensi-agensi Kerajaan)

10 Minit

100%

  • Kemaskini Terakhir: Jumaat 30 September 2022.

© Hakcipta Terpelihara {2018} Pejabat Tanah Dan Jajahan Tumpat. Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800.