A-
ms Malay en English
faq hubungi kami aduan dan maklumbalas peta laman

PIAGAM PELANGGAN PTJT

** Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Tanah & Jajahan Tumpat ini adalah berdasarkan bulan Julai 2023 - Disember 2023**

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti. Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

 1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
  2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1

Urusan Pengesahan Dalam Jawatan

1 hari

 

100%

2

Urusan Permohonan-Permohonan

 • Penyediaan Permohonan Cuti Separuh /Tanpa Gaji
 • Penyediaan Permohonan Ke Luar Negara/Cuti Haji
 • Penyediaan Permohonan Kenaikan Pangkat
 • Penyediaan Perakuan Tanggung Kerja
 • Penyediaan Permohonan Pencen ( Dari Tarikh Terima Permohonan Perakuan

2 Hari

2 Hari

2 Hari

2 Hari

7 Hari

 

100%

3

Urusan Kes-Kes Tatatertib ( Selepas Tarikh Mesyuarat Panel Penasihat Tatatertib Jabatan)

7 hari

100%

4

Proses Kelulusan Lesen Permit  Hiburan

2 hari

100%

5

Laporan Aduan Awam

3 hari

100%

6.

Proses Pembelian Inventori Dan Harta Modal

7 hari

100%

    7.

 

Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan  Dan Inden Kerja Yang Telah Lengkap

 3 hari

 

100%

    8.

 

Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan

 3 hari

 

100%

   

   9.

 Penyediaan Pembayaran Emolumen

 5 hari

 100%

    10.

 

Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi

(Selepas Akhir Bulan Berkenaan)

 5 hari

 

100%

    11.

 

Penyediaan Permohonan Elaun Perjalanan Dan Elaun Lebih Masa

 5 hari

 

100%

    12.

 

Penyediaan Pembayaran Elaun Penghulu Jajahan

 

 3 hari

 

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti.Pembangunan secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :- 

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu. 
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1

Pendaftaran kontraktor

15 Minit

100%

2

Tender sebut harga

2 Minggu

100%

3

Proses Bilangan tuntutan

2 Minggu

100%

4

Tabung Serambi Mekah

8 Minggu

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN TANAH

UNIT PELUPUSAN TANAH

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti.Pelupusan Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam

Bagi maksud ini kami bersedia :- 

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu. 
2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1

PERMOHONAN MILIK TANAH KERAJAAN (INDIVIDU)

1 TAHUN

 

2

PERMOHONAN TARAF ANAK KELANTAN

3 BULAN

 

3

PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DOKUMEN HAKMILIK

1 BULAN

 

4

PERMOHONAN SERAH BALIK SEBAHAGIAN/ KESELURUHAN TANAH

5 BULAN

 

5

PERMOHONAN PAJAKAN TANAH RIZAB

8 BULAN

 

6

PERMOHONAN PENGAMBILAN BALIK TANAH

14 BULAN

 

7

PERMOHONAN MILIK TANAH KERAJAAN (AGENSI)

10 BULAN

 

8

PERMOHONAN HAK MILIK SAMBUNGAN (GERAN HILANG/ROSAK)

5 BULAN

 

9

PERMOHONAN PERINTAH JUAL LELONG AWAM

11 BULAN

 

10

PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PAJAKAN

4 BULAN

 

11

PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (T.O.L)

6 BULAN

 

12

PERMOHONAN MENGESAH TANAH PERMINTAAN MAKBUL(A.A)

2 MINGGU

 

 

 

 

 

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti Pembagunan Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam 

Bagi maksud ini kami bersedia :- 

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu. 

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1.

PERMOHONAN PECAH SEMPADAN /

BAHAGIAN /CANTUMAN

7 BULAN

 

2.

PERMOHONAN UBAH SYARAT PECAH

SEMPADAN SERENTAK

8 BULAN

 

3.

PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BER!

MILIK SEMULA

8 BULAN

 

4.

PERMOHONAN UBAH SYARAT

6 BULAN

 

5.

PERMOHONAN HAK LALULALANG

4 BULAN

 

6.

PERMOHONAN TUNJUK SEMPADAN (FT)

4 BULAN

 

7.

PERMOHONAN PINDAHMILIK/PAJAKAN/GADAIAN

-      SEKSYEN 120 KANUN TANAH NEGARA

·         Pindahmilik/gadaian

·         E-consent

 

-      SEKSYEN 104

-      SEKSYEN 13 A

 

 

6 BULAN

2 MINGGU

 

6 BULAN

6 BULAN

 

8.

PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (PERMOHONAN BARU)

3 BULAN

 

9.

BAYARAN ROYALTI BAHAN BATUAN

1 HARI BEKERJA

 

10.

TEKNIKAL

-      Permohonan mendapatkan pelan surih

 1 HARI BEKERJA

 

 

 

 

 

UNIT PENDAFTARAN

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti. Urusan Pendaftaran Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

 1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
  2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1.

CABUTAN/CARIAN RASMI/CARIAN PERSENDIRIAN

1 HARI BEKERJA

 

2.

PERMOHONAN PENDAFTARAN PINDAHMILIK/GADAIAN/MELEPAS GADAIAN

1 HARI BEKERJA

 

3.

PENDAFTARAN SURAT KUASA WAKIL

1 HARI BEKERJA

 

4.

CARIAN RASMI (MANUAL)

5 HARI BEKERJA

 

5.

PENDAFTARAN PERINTAH PESAKA

7 HARI BEKERJA

 

6.

PENDAFTARAN HAKMILIK BAGI PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN/ PECAH SEMPADAN ( 1 FAIL 10 HAKMILIK)

5 HARI BEKERJA

 

7.

PENDAFTARAN UBAH SYARAT

1 HARI BEKERJA

 

8.

PENDAFTARAN PEMASUKAN KAVEAT

1 HARI BEKERJA

 

9.

PENDAFTARAN HAKMILIK BAHARU (QT)

1 HARI BEKERJA

 

10.

PENDAFTARAN GERAN HILANG/ROSAK (1 HAKMILIK)

3 BULAN

 

11.

PENDAFTARAN HAKMILIK BAGI PERMOHONAN MILIK TANAH

1 BULAN

 

12.

PENDAFTARAN HAKMILIK KEKAL GANTI HAKMILIK SEMENTARA

1 HARI BEKERJA

 

13.

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SALINAN HAKMILIK BAGI (1 HAKMILIK)

1 HARI BEKERJA

 

14.

PERMOHONAN MEMBETULKAN KESILAPAN, NAMA/ NO. KAD PENGENALAN (SEKSYEN 380 KTN 1965)

1 HARI BEKERJA

 

15.

PENUKARAN GERAN MANUAL KE KOMPUTER

1 HARI BEKERJA

 

 

 

 

UNIT HASIL

Kami bersedia menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan unit ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.

 1. Menjanjikan perkhidmatan yang berkualiti dan efisyen.
  2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1.

URUSAN PEMBAYARAN BAGI SEMUA URUSAN

1 HARI BEKERJA

 

2.

PERMOHONAN MENDAPATKAN SALINAN RESIT

1 HARI BEKERJA

 

3.

SEMAKAN BIL CUKAI TANAH

1 HARI BEKERJA

 

4.

MENYELESAIKAN SEBARANG PERTANYAAN BERKAITAN CUKAI TANAH

1 HARI BEKERJA

 

 

 

 • Kemaskini Terakhir: Rabu 24 Julai 2024.
© Hakcipta Terpelihara {2018} Pejabat Tanah Dan Jajahan Tumpat. Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800.
KELGOV PPST

seo - LAMAN WEB RASMI PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TUMPAT

loker situbondo