Katalog Data Terbuka

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut:

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.pdf_(16.92kb)

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

KATALOG DATA TERBUKA

ID TAJUK FORMAT
1.

Data Permohonan dan Penyelesaian Urusan Tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Seluruh Negeri Kelantan

CSV, XLSX
2.

Arahan dan Pekeliling Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kelantan

 CSV, XLSX
3.

Guna Tanah di Negeri Kelantan Mengikut Jajahan

 CSV, XLSX
4.

Senarai Pejabat Tanah dan Jajahan Negeri Kelantan

 CSV, XLSX
5.

Pejabat Penggawa Seluruh Negeri Kelantan

 CSV, XLSX