Piagam Pelanggan

  1. Memberi Perkhidmatan Berkualiti, Cekap, Tepat Dan Mesra Kepada Pelanggan
  2. Menjanjikan Perkhidmatan Yang Cekap Dan Berkesan Bagi Memenuhi Kemahuan Pelanggan Dan Mengikut Masa Yang Ditentukan
  3. Mempertingkatkan Kemudahan Infrastruktur Dan Sosio-ekonomi Penduduk
  4. Menjanjikan Layanan Yang Mesra Dan Bersedia Membantu Apabila Berurusan Dangan Kami
  5. Melaksana Dasar-Dasar Kerajaan
  6. Merancang, Menyelaras Urusan Pentadbiran, Pembangunan, Pendaftaran, Hasil Dan Penguatkuasaan Tanah
  7. Memberi Layanan Yang Saksama Dalam Menyelesaikan Masalah Pelanggan Dalam Lingkungan Bidang Tugas Dan Fungsi Jabatan