Misi, Visi & Objektif

 

VISI

Menjadi Sebuah Organisasi Yang Cekap Dan Mantap Untuk Pembangunan Tanah Dan Jajahan Selaras Dengan Kehendak Kerajaan Dan Rakyat

MISI

Berusaha Kearah Memantapkan Dan Meningkatkan Kualiti Dan Kuantiti Perkhidmatan, Kekecekapan Kakitangan, Keberkesanan Pengurusan Tanah Dan Jajahan Dalam Merealisasikan Matlamat Dan Dasar Dasar Kerajaan

OBJEKTIF

Memberi Perkhidmatan Terbaik Kepada Pelanggan Dan Masyarakat Untuk Kepuasan Bersama