BAHAGIAN PEMBANGUNAN

TERBAHAGI KEPADA DUA BAHAGIAN IAITU:-

 

1) PEMBANGUNAN MASYARAKAT

2) PEMBANGUNAN FIZIKAL 

 

FUNGSI

MENGAWAL & MENGAGIHKAN PERUNTUKAN PROGRAM & PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI KEPADA WAKIL RAKYAT/PENYELIA DUN MELALUI PEJABAT DUN YANG TERLIBAT.

MATLAMAT

MEMASTIKAN SEMUA PERUNTUKAN BAGI PROGRAM & PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI YANG TELAH DILULUSKAN OLEH KERAJAAN NEGERI DAPAT DISALURKAN DENGAN CEKAP DAN SISTEMATIK.

------------------------------------------------------------------------------

FUNGSI

MERANCANG, MENYELARAS & MELAKSANAKAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KECIL DENGAN PEJABAT DUN DAN AGENSI-AGENSI LAIN.

MATLAMAT

MEMASTIKAN SEMUA PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEMPURNA MENGIKUT PROSEDUR/TATACARA YANG BETUL DAN MENCAPAI PIAWAIAN PROJEK YANG TELAH DITETAPKAN.

------------------------------------------------------------------------------

FUNGSI

MENYELARAS PERUNTUKAN DAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK KECIL PEMBANGUNAN DENGAN PEJABAT DUN DAN AGENSI-AGENSI LAIN.

MATLAMAT

MEMASTIKAN PROJEK-PROJEK KECIL PEMBANGUNAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN CEKAP DAN BERKESAN SELARI DENGAN DASAR KERAJAAN NEGERI.

------------------------------------------------------------------------------

FUNGSI

MENYELARAS PEMBAYARAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK KECIL PEMBANGUNAN DENGAN PEJABAT DUN DAN AGENSI-AGENSI LAIN.

MATLAMAT

MEMASTIKAN PROJEK-PROJEK KECIL PEMBANGUNAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DENGAN SEMPURNA INI DAPAT DIBAYAR MENGIKUT PERUNTUKAN YANG TELAH DILULUSKAN.